SZC logo

Székesfehérvári SZC

OM kód: 203053 | 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Intézmény logo

Bugát Pál Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Kedves Látogatók!

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Technikum Székesfehérvár infrastruktúrájának kiemelt pontján helyezkedik el, hiszen a vasútállomás és a buszpályaudvar is gyalogosan könnyen elérhető. A városi kollégiumok közelsége is támogatja a vidéki tanulók beiskolázását intézményünkbe

Iskolánk elsődleges célja, hogy a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakmai tudást adjon a tanulói számára, melyhez a kulcs a duális képzésben van. Jelenleg iskolánkban négy szakirányban történik a képzés. A legrégebbi múltra az egészségügyi képzés vezethető vissza, s büszkén mondhatom, hogy több mint negyven éve magas színvonalon képezzük a régió számára az egészségügyi szakdolgozókat.

Ezzel szemben a legfiatalabb képzésünk a oktatás, ahol technikumi osztályban okleveles oktatási szakasszisztenseket képzünk, ami az óvónő hivatás választása esetén erős alapokat ad a  tanulóinknak.

A környezetvédelmi szakirány majdnem 20 éve tette színesebbé a Bugát arculatát. Napjainkra a munkaerőhiány alakulásához alkalmazkodva a palettánkat a vízügyi képzéssel is bővítettük, hiszen ez a szakterület a kiöregedő szakemberek miatt veszélybe került, pedig az infrastruktúra működéséhez nélkülözhetetlenek.

A Szakképzés 4.0 rengeteg változást hozott a szakképzésben. A technikumból a tanulmányi eredményeknek megfelelően 10. évfolyam végéig van lehetőség az átjárhatóságra a gimnáziumok és szakképző iskolák irányába. A technikum melletti elkötelezettséget támogatja az ösztöndíjprogram, mely havi rendszerességgel jelent a családoknak kiegészítő bevételt.

Az évek során igyekeztünk a képzéssel érintett munkáltatókkal olyan kapcsolatot kialakítani, mely biztosítja a képzésben résztvevők számára a tanulmányok alatti gyakorlatok munkahelyi körülményeit.

A technikumban a képzés öt éves, melynek első két évfolyamán közismeretet és közös ágazati szakmai tartalmat tanulnak a tanulók, melyből 10. évfolyamon ágazati alapvizsgát tesznek, ami a vizsgarutin megszerzésének első alapköve.

Az ezt követő három évfolyamon a közismeret mellett a választott szakiránynak megfelelő ismereteket tanulnak.

A tanulmányokat lezáró vizsgákat a Diákok két részletben tehetik le, a 12. évfolyam végén leérettségizhetnek matematikából, magyar nyelv és irodalomból valamint történelemből, majd a 13. évfolyam végén idegen nyelvből és szakmai ismeretekből, ami egyben technikus végzettség megszerzését is jelenti majd.

Általánosságban elmondható, hogy a felzárkóztatás és a tehetséggondozás célja is a sikeres érettségi, illetve szakmai vizsga.

Jelenleg csak az oktatás szakirány követeli meg a központi írásbeli felvételit matematikából és magyar nyelvből, míg a többi szakirányra a felvételi rangsort a 7. év végi és 8. félévi osztályzatai alapján állítjuk fel. A tanulmányok megkezdéséhez szükséges az egészségügyi alkalmassági vizsgálat is.

A Pedagógiai Programban rögzített irányelvek alapján a legfontosabb nevelési feladatunk az erkölcsi normák megismertetése, megerősítése, hogy a diákjaink a társadalom értékes tagjai legyenek. A legfontosabb célunk a szeretetre, tiszteletre nevelés, mely a családi élet alapját is képezi. Igyekszünk megtanítani a diákjainknak a kulturált viselkedést, egymás elfogadását, melyben nagy felelőssége van az oktatótestületnek.

A Gólyanap az első közösségi program az iskolánkban, mely már több mint tíz éve könnyíti meg a kilencedik évfolyamos tanulók beilleszkedését az új közösségbe, hogy szeptember elsején már ne idegenként üdvözöljék osztálytársaikat, Osztályfőnöküket.

Az újoncok első megpróbáltatása a mazsolaavató, mely vicces feladatokkal segíti a közösségformálást, az új Diákok megismerését. Szerencse vagy szerencsétlenség, hogy ez már csak egy napig tart.

Az ünnepek iskolánkban is kiemelt helyet foglalnak el, hiszen az oktatás mellett a nevelés is fontos célunk. Oktatótestületünk úgy gondolja, hogy a sikeres tanulmányokhoz szükséges egy családias légkör is, hogy a Fiatalok lelkesen jöjjenek iskolába.

Mindenki számára sikeres program a Diákönkormányzat által szervezett közös mézeskalácssütés, mely az adventi időszakba segít az ünnepekre való ráhangolódásban.

Iskolánk fejlesztésének egyik gyümölcse a nagyméretű, légkondicionált tornaterem, mely a testnevelési órákon túl a sportköröknek is ideális helyszínül szolgál.

A tanulóink számára minden oktatónk személyes felelősségének érzi a tehetséggondozást, aminek köszönhetően Diákjaink országos versenyeken is dobogós helyen tudnak végezni.

Több mint tíz éves a német testvériskolai kapcsolatunk, mely élővé teszi az idegennyelv használatát a diákoknak, s lehetőséget ad a szorgalmas, közösségi életben aktívan részt vevő diákok számra Németországi utazásra.

A Bugát Pál Technikum a városi pályaorientációs programok alkalmával nyitott kapukkal várja az érdeklődő gyermekeket, legyen szó a Szakmák éjszakájáról vagy pályaorientációs napról, vagy vetélkedőről.

Főleg a környezetvédelmi illetve vízügyi képzés fontos része a terepi vizsgálat, ami a természet szeretetére neveli a fiatalokat, s az iskolán kívüli tanulással motiválja őket az új ismeretek megszerzésére.

Várunk Titeket!

BemutatkozásBemutatkozás

Partnereink

 • Magyar ifjúsági vöröskereszt
 • Dexam
SZC logo

Székesfehérvári SZC


  • Intézmény logo
  • Bugát Pál Technikum

   8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

  • Telefon: +36-70-198-6300

   E-mail: bugattitkarsag@gmail.com

   OM azonosító: 203053


  2023Bugát Pál Technikum