SZC logo

Székesfehérvári SZC

OM kód: 203053 | 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Intézmény logo

Bugát Pál Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Egészségügy

Egészségügyi képzéseink: -Általános ápoló -Gyakorló ápoló -Rehabilitációs terapeuta -Egészségügyi asszisztens

1 / 4
Diakép illusztrácio 1

KIEMELT

E-Kréta

Tovább olvasom

INFORMÁCIÓK

Elérhetőségek
IKK
Megújuló szakképzés

LEVÉL AZ IGAZGATÓTÓL

Bemutatkozás

 

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

Bugát Pál Technikum

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.

OM 203 053/013

Telefon/fax: 06-70-198-6300

Email: bugattitkarsag@gmail.com

Honlap: www.bugat.hu

Igazgatói jogkörben eljáró igazgatóhelyettes: Szomor Andrea

Pályaválasztási felelős: Győri Marianna

 

Kód

3012

Ágazat

Egészségügy

Tervezett szakmai kimenet

Érettségi, általános ápoló (5 0913 03 01) szakma megszerzése, amely okleveles technikus képzés.

Osztály

6 évfolyamos, közismereti tanterv és szakképzési programtanterv. Ösztöndíj.

Felvehető tanulók száma

32 fő

Oktatott idegen nyelv

angol, vagy német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgyak

Idegen nyelv, matematika (9. évfolyam), informatika, demonstrációs termi foglalkozások

 

Kód

3013

Ágazat

Egészségügy

Tervezett szakmai kimenet

Érettségi, egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02) vagy rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09) szakma megszerzése.

Osztály

5 évfolyamos, közismereti tanterv és szakképzési programtanterv. Ösztöndíj.

Felvehető tanulók száma

32 fő

Oktatott idegen nyelv

angol, vagy német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgyak

Idegen nyelv, matematika (9. évfolyam), informatika, demonstrációs termi foglalkozások

 

Kód

3014

Ágazat

Környezetvédelem és vízügy

Tervezett szakmai kimenet

Érettségi, 5 0712 14 02 számú környezetvédelmi technikus vagy

5 1021 14 04 számú vízügyi technikus végzettség megszerzése.

Osztály

5 évfolyamos, közismereti tanterv és szakképzési programtanterv. Ösztöndíj.

Felvehető tanulók száma

32 fő

Oktatott idegen nyelv

angol, vagy német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgyak

Idegen nyelv, matematika (9. évfolyam), informatika, gyakorlati óra

 

 

 

Kód

3015

Ágazat

Környezetvédelem és vízügy

Tervezett szakmai kimenet

Érettségi, 5 0712 14 02 számú környezetvédelmi technikus szakma megszerzése.

Osztály

5 évfolyamos +1 nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből, közismereti tanterv és szakképzési programtanterv. Ösztöndíj.

Felvehető tanulók száma

32 fő

Oktatott idegen nyelv

angol nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgyak

Idegen nyelv, matematika (9. évfolyam), matematika, informatika, gyakorlati óra

 

Kód

3016

Ágazat

Pedagógia

Tervezett szakmai kimenet

Érettségi, oktatási szakasszisztens végzettség megszerzése. Szakmairány: Oktatás

Osztály

5 évfolyamos, közismereti tanterv és szakképzési programtanterv.

Felvehető tanulók száma

32 fő

Oktatott idegen nyelv

angol, vagy német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgyak

Idegen nyelv, matematika (9. évfolyam), informatika, gyakorlati óra

 

Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum

 

Felvételi követelmény

Egészségügyi ágazat:

-          egészségügyi alkalmasság és

-          pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni

Környezetvédelem és vízügy ágazat:

-          egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni

A felvételi pontok számítása a hozott pontok számítása alapján történik.

 

A felvételi eljárás rendje

A felvételi eljárás a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. mellékletében rögzített felvételi eljárás szerint zajlik.

A felvételi pontok számítása a hozott pontok alapján történik, nem tartunk írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát.

Az adott ágazatra, szakra csak olyan tanuló vehető fel, aki a Képzési és Kimeneti Követelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, illetve pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja, szabályai

A felvételi pontok számítása a hozott pontok alapján történik az alábbiak szerint:

-          matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv 7. osztály tanév végi, valamint 8. osztály félévi eredményei

 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesül a hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.

Pedagógia ágazat esetén a felvételi pontok számítása a hozott pontok (matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv 7. osztály tanév végi, valamint 8. osztály félévi eredményei) és magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján.

Különleges helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha

-        hátrányos helyzetű;

-        a tanuló testvére jogviszonyban áll vagy állt az intézménnyel;

-        a tanuló bármely szülője vagy nagyszülője az iskola jelenlegi alkalmazottja; vagy alkalmazottja, tanulója volt;

-        a tanuló bármely szülője vagy nagyszülője pedagógus, vagy pedagógus volt a város valamelyik oktatási intézményében.

 

A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok

Amennyiben a tanulónak valamely tantárgyból felmentés miatt nem volt osztályzata, a felvételi pontok számításánál úgy járunk el, hogy a felmentéssel érintett tantárgyat figyelmen kívül hagyjuk, és a végleges pontszámot arányosítjuk. Így a tanuló nem kerül hátrányba a többi tanulóhoz képest.

Tanórán kívüli lehetőségek

Felzárkóztatás, szakkör, diákkör.

 

 

 

 

Bemutatkozás

Iskolánk tanév rendje

Aktuális információk, befizetések, beosztások

Egészségügy
Egészségügy

Hírek

Családunknak nagyon fontos a fenntartható életmód és gyermekünk jövője, ezért is választottuk a Bugátot. Olyan iskolát kerestünk, ahol a magasszintű oktatás mellett, az iskola vezetése és tanári kara biztonságos környezetet tud nyújtani a legmeghatározóbb életkorban. Gyermekünk azóta is örömmel jár iskolába, és büszke arra, hogy bugátos. Az idén már tanulmányi versenyeken is indul. Ez számunkra hatalmas öröm. Nagy tervekkel néz a jövőbe és ebben a remek tanári kar is inspirálja és segítségére van. Egyszóval: szuper a suli!

Rólunk mondták

Elérhetőség

Telefon:

+36-70-198-6300


Központi ügyfélszolgálat:

+36-70-198-6300


E-mail cím:

bugattitkarsag@gmail.com


Székhely:

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.


OM azonosító:

203053Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári SZC


  • Intézmény logo
  • Bugát Pál Technikum

   8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

  • Telefon: +36-70-198-6300

   E-mail: bugattitkarsag@gmail.com

   OM azonosító: 203053


  2022Bugát Pál Technikum