Szakközépiskolai képzés

Egészségügyi ágazat

Tanulóink a négy év alatt általános műveltséget megalapozó közismereti oktatásban és ezzel párhuzamosan egészségügyi szakmai képzésben részesülnek. Az egészségügyi szakmai tantárgyak széleskörű alapot nyújtanak az egészségügyi ágazat közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek, készségeinek elsajátítására, a szakmai érettségire, valamint a szakirányú közép- és felsőfokú továbbtanulásra, munkába állásra való felkészülésre. Az egészségügyi ágazat szakmai tantárgyai 9-12. évfolyamig (2013-tól felmenő rendszerben):

Modul

Tantárgy

Óraszám/hét

9.

10.

11.

12.

11500-12

Munkavédelmi alapismeretek

0,5

 

 

 

11110-12

Egészségügyi alapismeretek

1

1

1

2

11110-12

Szakmai kommunikáció

1,5

 

 

0,5

11221-12

ápolástan-gondozástan

2

2,5

0,5

0,5

11222-12

Klinikumi ismeretek

 

3,5

3

4,5

11222-12

Klinikumi gyakorlat (évközi)

 

 

3,5

3,5A nyári összefüggő gyakorlatok óraszámai

Modul

Tantárgy

Nyári összefüggő gyakorlat

9.

10.

11.

12.

11221-12

ápolástan-gondozástan gyakorlat

70

105

-

-

11222-12

Klinikumi gyakorlat

-

-

140

-A szakmai érettségi vizsgát követően tanulóink kisegítő ápoló végzettséget kapnak, majd folytathatják tanulmányaikat az iskolánkban folyó, szakmai érettségire épülő, Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti egészségügyi szakképzések valamelyikében.

Az iskolánkban választható iskolarendszerű, szakirányú képzési lehetőségek érettségi után:
- gyakorló ápoló (szakmai érettségi után 1 év)
- gyakorló csecsemő és gyermekápoló (szakmai érettségit követően 1 év)
- egészségügyi asszisztens (szakmai érettségit követően 1 év)
- gyakorló mentőápoló (szakmai érettségit követően 1 év)
- ápoló (gyakorló ápoló végzettség megszerzését követően 1 év)
- csecsemő és gyermekápoló (gyakorló csecsemő és gyermekápoló végzettség megszerzését követően 1 év)
- mentőápoló (gyakorló mentőápoló végzettség megszerzését követően 0,5 év)

Az egészségügyi szakmai tárgyak mellet a közismereti tantárgyak tekintetében is elengedhetetlennek tartjuk az alapvető kompetenciák és a széleskörű általános műveltség megszerzését. Ennek érdekében 9. évfolyamos tanulóink számára biztosítjuk a felzárkóztatást azáltal, hogy magyar nyelv, történelem, idegen nyelvek, matematika, biológia, kémia és informatika tantárgyakból megemeltük a kerettantervi alapórákat, valamint csoportbontásban tanítjuk a magyar nyelv, idegen nyelvek és informatika tantárgyakat. Mindenellett kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelvi és az informatikai kompetenciák előtérbe helyezését és ezek megfelelő elsajátíttatását. Célunk, hogy a középiskolai évek alatt minél több diákunk szerezzen nyelvvizsgát, ezen belül sajátítsa el a szakmai idegen nyelv alapjait. Az informatikai oktatás során pedig olyan ismeretek birtokába jutnak diákjaink, mellyel felkészülhetnek az ECDL vizsgára is.
11-12. évfolyamokon felkészítjük diákjainkat az érettségi vizsgára, mely egyben szakmai érettségit is ad. Mindemellett további célunk tanulóink szakirányú közép- és felsőfokú továbbtanulásra való irányítása. A fenti célok eléréséhez a tanórák mellett az emelt és középszintű érettségi felkészítők is a tanulók rendelkezésére állnak.

Környezetvédelem és vízgazdálkodás ágazat

Tanulóink a négy év alatt általános műveltséget megalapozó közismereti mellett környezetvédelmi szakmai képzésben részesülnek. A környezetvédelmi szakmai oktatás célja a környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazatba tartozó szakképesítések elméleti és gyakorlati alapismeretei közül a közös alapozást nyújtó témakörök elsajátítása, valamint a tanulók szakmai érettségire, szakirányú közép-, vagy felsőfokú továbbtanulásra, munkába állásra való felkészítése.

A környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat szakmai tantárgyai 9-12. évfolyamig (2013-tól felmenő rendszerben):


Modul

Tantárgy

Óraszám/hét

9.

10.

11.

12.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

1,5

 

 

 

11494-12

Környezetvédelemi alapismeretek

 

3

 

2

11494-12

Vízgazdálkodási alapismeretek

 

 

3

2

11494-12

Környezettechnikai alapok

 

 

2

3

11494-12

Műszaki ábrázolás

0,5

 

 

 

11494-12

Laboratóriumi alapgyakorlatok

4

 

 

 

11494-12

Környezetvédelmi gyakorlat

 

4

 

2

11494-12

Vízgazdálkodási alapgyakorlat

 

 

3

 

11494-12

Analitika gyakorlat

 

 

 

2A nyári összefüggő gyakorlatok óraszámai:


Modul

Tantárgy

Nyári összefüggő gyakorlat

9.

10.

11.

12.

11494-12

Laboratóriumi alapgyakorlatok

70

 -

-

-

11494-12

Környezetvédelmi gyakorlat

-

105

-

-

11494-12

Vízgazdálkodási alapgyakorlat

-

-

140

-A szakmai érettségi vizsgával tanulóink környezet-ellenőrző laboráns végzettséget szereznek, majd folytathatják tanulmányaikat az iskolánkban folyó, szakmai érettségire épülő, Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti környezetvédelmi szakképzésekben.


Az iskolánkban választható iskolarendszerű, szakirányú képzési lehetőségek érettségi után:
- Környezetvédelmi technikus (szakmai érettségit követően 1 év)
- Környezetvédelmi mérés-szaktechnikus (környezetvédelmi technikus végzettség megszerzése után 0,5 év).

A környezetvédelmi szakmai tárgyak mellet a közismereti tantárgyak tekintetében is elengedhetetlennek tartjuk az alapvető kompetenciák és a széleskörű általános műveltség megszerzését. Ennek érdekében 9. évfolyamos tanulóink számára biztosítjuk a felzárkóztatást azáltal, hogy magyar nyelv, történelem, idegen nyelvek, matematika, biológia, kémia és informatika tantárgyakból megemeltük a kerettantervi alapórákat, valamint csoportbontásban tanítjuk a magyar nyelv, idegen nyelvek és informatika tantárgyakat. Mindenellett kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelvi és az informatikai kompetenciák előtérbe helyezését és ezek megfelelő elsajátíttatását. Célunk, hogy a középiskolai évek alatt minél több diákunk szerezzen nyelvvizsgát, ezen belül sajátítsa el a szakmai idegen nyelv alapjait.
Az informatikai oktatás során pedig olyan ismeretek birtokába jutnak diákjaink, mellyel felkészülhetnek az ECDL vizsgára is.
11-12. évfolyamokon felkészítjük diákjainkat az érettségi vizsgára, mely egyben szakmai érettségit is ad. Mindemellett további célunk tanulóink szakirányú közép- és felsőfokú továbbtanulásra való irányítása. A fenti célok eléréséhez a tanórák mellett az emelt és középszintű érettségi felkészítők is a tanulók rendelkezésére állnak.
Intézményünkben 5 évfolyamos nyelvi előkészítő osztály is működik. Ez azt jelenti, hogy a tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamon (9.Ny) heti 18 órában tanulják a választott idegen nyelvet és heti 4 órában pedig informatikai oktatásban vesznek részt. Emellett készségfejlesztést is végzünk a fennmaradók órákban magyar nyelvből, matematikából, környezet és természetismeretből. Azok a tanulók, akik elvégzik a 9. Ny. osztályt környezetvédelmi képzésben folytatják tanulmányaikat és 9.D osztályként kezdik el tanulni a 9. évfolyamra a helyi tanterv által megállapított közismereti és szakmai anyagot.