Szakképzéseink bemutatása

Egészségügyi szak

1. Gyakorló ápoló (OKJ 52 723 01)

A képzés időtartama:
- egészségügyi szakmai érettségivel*: 1 év
- egyéb érettségi esetén: 2 év

*Megjegyzés: Felmenő rendszerben érvényes. Az "egészségügyi alapismeretek" érettségi tárgy nem azonos ezzel!

Oktatott modulok a 2 éves képzésben:
- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
- 11110-12 Egészségügyi alapismeretek
- 11221-12 Alapápolás
- 11222-12 Klinikumi ismeretek
- 11499-12 Foglalkoztatás II.
- 11498-12 Foglalkoztatás I.
- 11151-12 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
- 11152-12 Egészségnevelő, és -fejlesztő tevékenység

Oktatott modulok az 1 éves képzésben:
- 11499-12 Foglalkoztatás II.
- 11498-12 Foglalkoztatás I.
- 11151-12 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
- 11152-12 Egészségnevelő, és -fejlesztő tevékenység

A végzett gyakorló ápoló 1 éves ráépülő képzés keretében szerezheti meg iskolánkban az ápoló (OKJ 55 723 01) szakképesítést, vagy akár el is helyezkedhet a munkaerőpiacon.
2. Ápoló (OKJ 55 723 01) szakképesítés-ráépülés

Az ápoló tevékenysége során elvégzi a rábízott beteg és családja ápolásával kapcsolatos feladatokat.
Közreműködik az egészség megőrzésében, az egészséges életmód kialakításában.
Szakápolási feladatokat lát el a különböző szervrendszerek betegségeiben szenvedő betegek körében. Munkája során alkalmazza az élettani, kórélettani és klinikai ismereteit.
Tevékenységét az ápoláslélektan és az ápolásetika alapelvei szerint végzi.
A képzés időtartama: 1 év
Belépési feltétel: 52 723 01 OKJ-számú gyakorló ápolói végzettség

Oktatott modulok:
- 11113-12 Szakápolási feladatok
- 11114-12 Kompetenciabővítő ismeretek az ápolásban
Elhelyezkedési lehetőségek:
- kórházak betegosztályai
- szakrendelők, szakambulanciák
- rendelőintézetek
- ápolási intézetek
- háziorvosi szolgálat
- szakápolási szolgálatok
- idősek otthona

A szakképzettség megszerzése után a munkahelyi igényektől és az egyéni érdeklődéstől függően számos szakirányú továbbtanulási lehetőség nyílik a végzett szakember előtt.


3. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (OKJ 52 723 02)

A képzés időtartama:
- egészségügyi szakmai érettségivel*: 1 év
- egyéb érettségi esetén: 2 év

*Megjegyzés: Felmenő rendszerben érvényes. Az "egészségügyi alapismeretek" érettségi tárgy nem azonos ezzel!

Oktatott modulok a 2 éves képzésben:
- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
- 11110-12 Egészségügyi alapismeretek
- 11221-12 Alapápolás
- 11222-12 Klinikumi ismeretek
- 11499-12 Foglalkoztatás II.
- 11498-12 Foglalkoztatás I.
- 11153-12 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások
- 11154-12 Egészségfejlesztés

Oktatott modulok az 1 éves képzésben:
- 11499-12 Foglalkoztatás II.
- 11498-12 Foglalkoztatás I.
- 11153-12 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások
- 11154-12 Egészségfejlesztés

A végzett gyakorló csecsemő és gyermekápolók 1 éves ráépülő képzés keretében szerezhetik meg az 55 723 02 OKJ-számú csecsemő és gyermekápoló szakképzettséget iskolánk falai között, vagy elhelyezkedhetnek például kórházakban, alapellátásban.

4. Csecsemő és gyermekápoló (55 723 02)

A csecsemő és gyermekápolók feladata az újszülöttek, a koraszülöttek és a beteg csecsemők, gyermekek ápolása-gondozása a korszerű szakmai, valamint lélektani, pedagógiai elvek alapján. Munkájukat önállóan, illetve az orvossal együttműködve végzik.
Kórházak, klinikák csecsemő- és gyermekosztályain, újszülött- és koraszülött részlegeken, perinatális intenzív centrumokban, alapellátásban helyezkedhetnek el a végzett szakemberek.
A képzés időtartama: 1 év
Belépési feltétel: 52 723 02 OKJ-számú gyakorló csecsemő és gyermekápolói végzettség

Oktatott modulok:
- 11121-12 Szakápolás csecsemő és gyermekbetegek esetén
- 11122-12 Kompetenciabővítő ismeretek a csecsemő és gyermekápolásban
Elhelyezkedési lehetőségek:
- Kórházak, klinikák csecsemő- és gyermekosztályain
- Újszülött-, koraszülött részlegeken
- Perinatalis intenzív centrumokban
- Speciális szakambulanciákon
- Házi gyermekorvosnál
- Családi környezetben


5. Egészségügyi asszisztens (OKJ 54 720 01)

Az egészségügyi asszisztens segíti a betegeket a vizsgálat előtt, alatt és után, a kompetenciahatárokat figyelembe véve tájékoztatást és tanácsot ad számukra.
A vizsgálatoknál és beavatkozásnál asszisztál, segédkezik. Orvosi utasításra önállóan is végez ellátási-, vizsgálati feladatokat. Tisztán, sterilen tartja a vizsgáló-, kezelő helyiségeket és a műszereket. Megfelelően kommunikál a beteggel és hozzátartozójával, dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket. Egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytat.

A képzés időtartama:
- egészségügyi szakmai érettségivel*: 1 év
- egyéb érettségi esetén: 2 év

*Megjegyzés: Felmenő rendszerben érvényes. Az "egészségügyi alapismeretek" érettségi tárgy nem azonos ezzel!

Oktatott modulok a 2 éves képzésben:
- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
- 11110-12 Egészségügyi alapismeretek
- 11221-12 Alapápolás
- 11222-12 Klinikumi ismeretek
- 11499-12 Foglalkoztatás II.
- 11498-12 Foglalkoztatás I.
- 11124-12 Beavatkozás, asszisztálás, dokumentálás

Oktatott modulok az 1 éves képzésben:
- 11499-12 Foglalkoztatás II.
- 11498-12 Foglalkoztatás I.
- 11124-12 Beavatkozás, asszisztálás, dokumentálás

6. Gyakorló mentőápoló (OKJ 5272303)

A képzés időtartama:
- egészségügyi szakmai érettségivel*: 1 év
- egyéb érettségi esetén: 2 év

*Megjegyzés: Felmenő rendszerben érvényes. Az "egészségügyi alapismeretek" érettségi tárgy nem azonos ezzel!

Oktatott modulok a 2 éves képzésben:
- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
- 11110-12 Egészségügyi alapismeretek
- 11221-12 Alapápolás
- 11222-12 Klinikumi ismeretek
- 11499-12 Foglalkoztatás II.
- 11498-12 Foglalkoztatás I.
- 11165-12 Mentéstechnika
- 11164-12 Logisztika
- 11166-12 Sürgősségi betegellátás

Oktatott modulok az 1 éves képzésben:
- 11499-12 Foglalkoztatás II.
- 11498-12 Foglalkoztatás I.
- 11165-12 Mentéstechnika
- 11164-12 Logisztika
- 11166-12 Sürgősségi betegellátás

A végzett gyakorló mentőápoló 0,5 éves ráépülő képzés keretében szerezhetik meg az 55 723 11 OKJ-számú mentőápoló szakképzettséget, vagy elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon.

7. Mentőápoló (OKJ 55 723 11) szakképesítés-ráépülés

A mentőápoló részt vesz a beteg mentésében és ellátásában az orvos vagy a mentőtiszt irányítása mellett, mentésszervezési feladatokat lát el.
A képzés időtartama: 0,5 év
Belépési feltétel: 52 723 03 OKJ-számú gyakorló mentőápoló végzettség

Oktatott modulok:
- 11197-12 Szakápolástani ismeretek
- 11198-12 Mentésszervezési és oktatási feladatok

Elhelyezkedési lehetőségek:
A szakképesítéssel a mentés területén mentőápolóként, mint a kivonuló mentőegység tagja, a sürgősségi ellátás területén sürgősségi illetve felvételi ambulancia, vagy osztály ápolójaként helyezkedhetnek el a végzett szakemberek. 8. Fogászati asszisztens (OKJ 54 720 02) A fogászati asszisztens vizsgálatoknál és beavatkozásnál asszisztál, segédkezik. Tisztán, sterilen tartja a vizsgáló-, kezelő helyiségeket és a műszereket. Megfelelően kommunikál a beteggel és hozzátartozójával, dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket. Egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytat.

A képzés időtartama:
- egészségügyi szakmai érettségivel*: 1 év
- egyéb érettségi esetén: 2 év

*Megjegyzés: Felmenő rendszerben érvényes. Az "egészségügyi alapismeretek" érettségi tárgy nem azonos ezzel!

Oktatott modulok a 2 éves képzésben:
- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
- 11110-12 Egészségügyi alapismeretek
- 11221-12 Alapápolás
- 11222-12 Klinikumi ismeretek
- 11499-12 Foglalkoztatás II.
- 11498-12 Foglalkoztatás I.
- 11142-12 Fogászati ismeretek
- 11143-12 Gyermekfogászat, fogszabályozás
Oktatott modulok az 1 éves képzésben:
- 11499-12 Foglalkoztatás II.
- 11498-12 Foglalkoztatás I.
- 11142-12 Fogászati ismeretek
- 11143-12 Gyermekfogászat, fogszabályozás